torsdag 1 april 2010

Vad är "Skärtorsdagen"?

Jag är 34 år och visste inte riktigt vad Skärtorsdagen stod för... tack Wikipedia!

"Skärtorsdagen är en högtidsdag som infaller torsdagen före påsk (2010 innebär detta den 1 april), dagen före långfredagen. Denna dag firarkristenheten att Jesus instiftade nattvarden. Bakgrunden var att Jesus den natten firade den judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Vissa exegeter menar att han då förklarade symboliken hos ett av bröden och en av bägarna (de som judarna menade tillhörde den stundande Elia), som sin kropp respektive sitt blod.

Namnet kommer av "skära" som förr betydde "rena", vilket syftar på att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före deras sista måltid, sefottvagning.

Under Skärtorsdagens mässa sjunges Lovsången Gloria den enda gången under Fastan. Efter att klockorna har ringt samman till mässan förblir de tysta till Gudstjänsten under Påsknatten/Påskdagen.

Altaret kläds på kvällen i regel av efter avslutad mässa; ljus, blommor, vaser, dukar - allt bärs bort. Den gudstjänstfirande församlingen kan be Psaltaren 22, "De delade mina kläder mellan sig". Altaret står bart och utblottat som Kristus denna natt.

Skärtorsdag är helgdag i Norge och Danmark."

Share/Save/Bookmark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar