torsdag 27 oktober 2011

Nu kan jag avslöja...

Ok, nu har jag fått klartecken att berätta om vad jag fått för fin utmärkelse!

Redan 2004 började jag att samla in pengar till HIV- & AIDS forskning och utbildning och har sedan dess varje år, i samband med World Aids Day (1/12 varje år) deltagit aktivt med insamlingar, skrivit och pratat mycket om hur man kan hjälpa, hur man kan skydda sig, hur det smittar mm.
På BEE KÖK & BAR skänker personalen varje år sin dricks denna dag samt att de två ägarna, Sten & Ulf, skänker motsvarande summa till PG Väst (PositHIVa Gruppen Väst).

Första gången jag kom i kontakt med en HIV-smittad person var 1995 i Malmö. Några av mina vänner lever än idag, tack vare forskningen som tagit fram mediciner, bromsmediciner, som gör att de kan leva ett, i princip, helt normalt liv.
En vän fick aldrig uppleva dessa mediciner. Sjukdomen tog hans liv. Innan hans 30 års dag.

Hjälp till att hjälpa! Sprid information. Upplys era barn, ungdomar, nära & kära om hur man skyddar sig - och hur viktigt det är att man faktiskt testar sig!

När gjorde du ett HIV test senast? Har du någonsin gjort det?

WORLD AIDS DAY 1 DECEMBER 2011 kommer jag att få ta emot detta fina hedersomnämnande i Domkyrkan vid kl 19-20 ca. Där kommer även en personlig motivering att läsas upp.
Vill du dela denna stund med mig? Kom dit, efteråt möts vi upp på Bee där vi samlar in pengar till PG Väst!

Detta fick jag i ett mail:

Lite info om arbetsgruppen för hiv/aidsfrågor i Göteborgs stift!

Arbetsgruppen för hiv-frågor har sedan starten varit biskopens referensgrupp
Arbetsgruppen för hiv-frågor i Göteborgs stift tillkom i slutet på 1980 talet.

Arbetsgruppen för hiv-frågor ska vara en referensgrupp
- för frågor rörande hiv-prevention och hiv-information i stiftet
- för vänstiftsarbetet kring hiv
- för stöd till frivilligorganisationer bland hiv-positiva och deras anhöriga i stiftet och internationellt
- för Stadsmissionen när det gäller kurser kring materialet Leve Maskrosen
- för internationella avdelningen i Uppsala rörande hiv

Hedersomnämnandet för insatser inom hiv/aids arbete.

Hedersomnämnandet vid WAD (World Aids Day) ska ges till en person, grupp eller organisation, som ser sin nästa och finns närvarande där hon/han behövs. Det kan innebära att tala med ungdomar och vuxna om kärlek och ansvar, så att hiv inte sprids och så att de som har hiv bemöts utan fördomar.
Det kan vara att gå vid sidan med dem som smittats som kärleksfull medmänniska. Omnämnandet kan även utdelas till en organisation som verkat för att skapa en bättre tillvaro och levnadssituation för hivpositiva, kämpat för deras rättigheter eller belyst och lyft upp frågan på sådant
vis att det fått samhällsförändrande effekt.


Markus Du har fått priset för dina insatser med att öka kunskapen om hiv och att stötta människor som lever med hiv genom ditt arbete och ditt kontaktnätverk.
Du är den första person som arbetar inom den privata sektorn utifrån ditt arbete som fått hedersomnämnandet.